היינט איז די יארצייט...

אונזער היסטאריע
אוועיטער
אלטערנעסייד פארקינג
אידטיש שרייבער
פאוסטס: 644
זיך איינגעשריבן: מאנטאג סעפטעמבער 04, 2023 10:46 pm
Location: אינמיטן פארשטעלן טרעפיק
x 1049

Re: היינט איז די יארצייט...

פאוסט דורך אלטערנעסייד פארקינג »

ג' סיון

רבי יעקב שמשון בן רבי יצחק (שפירא) משפיטיווקא זי"ע תקס"א ומנו"כ בטבריא

רבי יצחק בן רבי שמעון שלמה (ווערטהיים) מבענדער זי"ע [בארות המים] תרע"א ומנו"כ בבענדער

רבי מרדכי בן רבי צבי אלימלך (שפירא) מבערשט זי"ע הי"ד [מצבת אבן] תש"ד

רבי משה בן רבי ישכר בעריש (אייכנשטיין) מזידיטשוב זי"ע [זכרון משה] הי"ד תש"ד

רבי ישראל צבי בן רבי יהוסף הלוי (רוטנברג) מקאסאן זי"ע [אור מלא] הי"ד תש"ד

רבי פנחס בן רבי שלום (שפירא) מקעכניא זי"ע הי"ד [צפנת פענח] תש"ד

רבי יצחק (רוזנבוים) מראחוב בן רבי מאיר מקרטשניף זי"ע הי"ד תש"ד

רבי מרדכי עזריאל בן רבי יהושע אהרן צבי (וויינברגר) ממארגרעטען זי"ע הי"ד תש"ד

רבי אהרן בן רבי ישראל יעקב יוקל (טייטלבוים) מוואלאווא זי"ע הי"ד [תולדות אהרן] תש"ד

רבי מנחם מנדל בן רבי יעקב (טננבוים) מטארנא זי"ע הי"ד [שארית מנחם] תש"ד
ובנו
רבי משה בן רבי מנחם מנדל (טננבוים) מילדו זי"ע הי"ד תש"ד

רבי אהרן בן רבי יחיאל (אויש) מלופיאן זי"ע [פרי אהרן] תש"ך ומנו"כ בהה"מ

רבי אברהם צבי בן רבי מנחם (ווייס) נוה אחיעזר ב"ב זי"ע תשל"ט ומנו"כ בב"ב
אוועיטער
אלטערנעסייד פארקינג
אידטיש שרייבער
פאוסטס: 644
זיך איינגעשריבן: מאנטאג סעפטעמבער 04, 2023 10:46 pm
Location: אינמיטן פארשטעלן טרעפיק
x 1049

Re: היינט איז די יארצייט...

פאוסט דורך אלטערנעסייד פארקינג »

ד' סיון

רבי ישעיה נפתלי הערץ בן רבי דוד (שפירא) מדינוב זי"ע [הנותן אמרי שפר] תרמ"ה ומנו"כ בדינוב

רבי משה בן רבי נפתלי הערצקא הלוי (זילברמן) מראצפרט זי"ע תרפ"ב ומנו"כ בראצפרט

רבי צבי הירש בן רבי יאיר אלימלך הכהן (טורנהיים) מוואלברוז ליקאווא זי"ע תשס"א ומנו"כ בהה"ז
שרייב פאוסט