וועכנטליכע גליונות

אלעס ארום שרייבעריי און אויסגאבעס
אוועיטער
דער פאטעטע מייסטער
אידטיש שרייבער
פאוסטס: 917
זיך איינגעשריבן: פרייטאג יולי 14, 2023 2:32 pm
x 1224

Re: וועכנטליכע גליונות

פאוסט דורך דער פאטעטע מייסטער »

קול התאחדותינו סאטמאר ארה"ק מהר"א - ראש השנה תשפ"ד
אונזערע באבע'ס פלעגן אלץ זאגן אז קארטאפל איז א גוט מאכל
אוועיטער
דער פאטעטע מייסטער
אידטיש שרייבער
פאוסטס: 917
זיך איינגעשריבן: פרייטאג יולי 14, 2023 2:32 pm
x 1224

Re: וועכנטליכע גליונות

פאוסט דורך דער פאטעטע מייסטער »

א טעם אין יום טוב - ראש השנה תשפ"ד
אונזערע באבע'ס פלעגן אלץ זאגן אז קארטאפל איז א גוט מאכל
אוועיטער
דער פאטעטע מייסטער
אידטיש שרייבער
פאוסטס: 917
זיך איינגעשריבן: פרייטאג יולי 14, 2023 2:32 pm
x 1224

Re: וועכנטליכע גליונות

פאוסט דורך דער פאטעטע מייסטער »

אן אוצר - ראש השנה תשפ"ד
אונזערע באבע'ס פלעגן אלץ זאגן אז קארטאפל איז א גוט מאכל
אוועיטער
דער פאטעטע מייסטער
אידטיש שרייבער
פאוסטס: 917
זיך איינגעשריבן: פרייטאג יולי 14, 2023 2:32 pm
x 1224

Re: וועכנטליכע גליונות

פאוסט דורך דער פאטעטע מייסטער »

טהור עינים - ראש השנה תשפ"ד
אונזערע באבע'ס פלעגן אלץ זאגן אז קארטאפל איז א גוט מאכל
אוועיטער
דער פאטעטע מייסטער
אידטיש שרייבער
פאוסטס: 917
זיך איינגעשריבן: פרייטאג יולי 14, 2023 2:32 pm
x 1224

Re: וועכנטליכע גליונות

פאוסט דורך דער פאטעטע מייסטער »

עונג יו"ט חלק א' - ראש השנה תשפ"ד


עונג יו"ט חלק ב' - ראש השנה תשפ"ד
אונזערע באבע'ס פלעגן אלץ זאגן אז קארטאפל איז א גוט מאכל
אוועיטער
דער פאטעטע מייסטער
אידטיש שרייבער
פאוסטס: 917
זיך איינגעשריבן: פרייטאג יולי 14, 2023 2:32 pm
x 1224

Re: וועכנטליכע גליונות

פאוסט דורך דער פאטעטע מייסטער »

באר הפרשה - לשה"ק - ראש השנה תשפ"ד


באר הפרשה - אידיש - ראש השנה תשפ"ד
אונזערע באבע'ס פלעגן אלץ זאגן אז קארטאפל איז א גוט מאכל
אוועיטער
דער פאטעטע מייסטער
אידטיש שרייבער
פאוסטס: 917
זיך איינגעשריבן: פרייטאג יולי 14, 2023 2:32 pm
x 1224

Re: וועכנטליכע גליונות

פאוסט דורך דער פאטעטע מייסטער »

גליון המאיר הרה"ג ר' מאיר צוויבל שליט"א - ראש השנה תשפ"ד
אונזערע באבע'ס פלעגן אלץ זאגן אז קארטאפל איז א גוט מאכל
אוועיטער
דער פאטעטע מייסטער
אידטיש שרייבער
פאוסטס: 917
זיך איינגעשריבן: פרייטאג יולי 14, 2023 2:32 pm
x 1224

Re: וועכנטליכע גליונות

פאוסט דורך דער פאטעטע מייסטער »

קונטרס לשון קדשו דברות קודש של כ"ק מרן אדמו"ר רבן של ישראל רבינו יואל טייטלבוים זללה"ה אבדק "ק סאטמאר יע"א וגאב"ד עיה"ק ירושלים תובב"א - דרשת תקיעת שופר
אונזערע באבע'ס פלעגן אלץ זאגן אז קארטאפל איז א גוט מאכל
אוועיטער
דער פאטעטע מייסטער
אידטיש שרייבער
פאוסטס: 917
זיך איינגעשריבן: פרייטאג יולי 14, 2023 2:32 pm
x 1224

Re: וועכנטליכע גליונות

פאוסט דורך דער פאטעטע מייסטער »

גליון "מאמר שבועי" מתורתו של רבינו הגדול מרן פוסק הדור כ"ק גאב"ד ירושלים שליט"א - ראש השנה תשפ"ד
אונזערע באבע'ס פלעגן אלץ זאגן אז קארטאפל איז א גוט מאכל
אוועיטער
דער פאטעטע מייסטער
אידטיש שרייבער
פאוסטס: 917
זיך איינגעשריבן: פרייטאג יולי 14, 2023 2:32 pm
x 1224

Re: וועכנטליכע גליונות

פאוסט דורך דער פאטעטע מייסטער »

השמיעיני את קולך - ראש השנה תשפ"ד
אונזערע באבע'ס פלעגן אלץ זאגן אז קארטאפל איז א גוט מאכל
אוועיטער
דער פאטעטע מייסטער
אידטיש שרייבער
פאוסטס: 917
זיך איינגעשריבן: פרייטאג יולי 14, 2023 2:32 pm
x 1224

Re: וועכנטליכע גליונות

פאוסט דורך דער פאטעטע מייסטער »

משנתו - ראש השנה תשפ"ד
אונזערע באבע'ס פלעגן אלץ זאגן אז קארטאפל איז א גוט מאכל
אוועיטער
דער פאטעטע מייסטער
אידטיש שרייבער
פאוסטס: 917
זיך איינגעשריבן: פרייטאג יולי 14, 2023 2:32 pm
x 1224

Re: וועכנטליכע גליונות

פאוסט דורך דער פאטעטע מייסטער »

נקדישך - ראש השנה תשפ"ד
אונזערע באבע'ס פלעגן אלץ זאגן אז קארטאפל איז א גוט מאכל
אוועיטער
דער פאטעטע מייסטער
אידטיש שרייבער
פאוסטס: 917
זיך איינגעשריבן: פרייטאג יולי 14, 2023 2:32 pm
x 1224

Re: וועכנטליכע גליונות

פאוסט דורך דער פאטעטע מייסטער »

לאמיר מאכן שלום - ראש השנה תשפ"ד
אונזערע באבע'ס פלעגן אלץ זאגן אז קארטאפל איז א גוט מאכל
אוועיטער
דער פאטעטע מייסטער
אידטיש שרייבער
פאוסטס: 917
זיך איינגעשריבן: פרייטאג יולי 14, 2023 2:32 pm
x 1224

Re: וועכנטליכע גליונות

פאוסט דורך דער פאטעטע מייסטער »

מחשבות - ראש השנה תשפ"ד
אונזערע באבע'ס פלעגן אלץ זאגן אז קארטאפל איז א גוט מאכל
אוועיטער
דער פאטעטע מייסטער
אידטיש שרייבער
פאוסטס: 917
זיך איינגעשריבן: פרייטאג יולי 14, 2023 2:32 pm
x 1224

Re: וועכנטליכע גליונות

פאוסט דורך דער פאטעטע מייסטער »

קול התאחדותינו סאטמאר ארה"ק מהר"א - האזינו/יום כיפור
אונזערע באבע'ס פלעגן אלץ זאגן אז קארטאפל איז א גוט מאכל
אוועיטער
דער פאטעטע מייסטער
אידטיש שרייבער
פאוסטס: 917
זיך איינגעשריבן: פרייטאג יולי 14, 2023 2:32 pm
x 1224

Re: וועכנטליכע גליונות

פאוסט דורך דער פאטעטע מייסטער »

גליון "מאמר שבועי" מתורתו של רבינו הגדול מרן פוסק הדור כ"ק גאב"ד ירושלים שליט"א - האזינו/יום כיפור
אונזערע באבע'ס פלעגן אלץ זאגן אז קארטאפל איז א גוט מאכל
אוועיטער
דער פאטעטע מייסטער
אידטיש שרייבער
פאוסטס: 917
זיך איינגעשריבן: פרייטאג יולי 14, 2023 2:32 pm
x 1224

Re: וועכנטליכע גליונות

פאוסט דורך דער פאטעטע מייסטער »

מאמר השקפה - האזינו/יום כיפור
אונזערע באבע'ס פלעגן אלץ זאגן אז קארטאפל איז א גוט מאכל
אוועיטער
דער פאטעטע מייסטער
אידטיש שרייבער
פאוסטס: 917
זיך איינגעשריבן: פרייטאג יולי 14, 2023 2:32 pm
x 1224

Re: וועכנטליכע גליונות

פאוסט דורך דער פאטעטע מייסטער »

זקניך - האזינו/יום כיפור
אונזערע באבע'ס פלעגן אלץ זאגן אז קארטאפל איז א גוט מאכל
אוועיטער
דער פאטעטע מייסטער
אידטיש שרייבער
פאוסטס: 917
זיך איינגעשריבן: פרייטאג יולי 14, 2023 2:32 pm
x 1224

Re: וועכנטליכע גליונות

פאוסט דורך דער פאטעטע מייסטער »

עונג שבת - האזינועונג יום טוב - יום כיפור
אונזערע באבע'ס פלעגן אלץ זאגן אז קארטאפל איז א גוט מאכל
בן חיים
אקטיווער באניצער
פאוסטס: 105
זיך איינגעשריבן: פרייטאג יולי 14, 2023 4:35 pm
x 156

Re: וועכנטליכע גליונות

פאוסט דורך בן חיים »

דער פאטעטע מייסטער האט געשריבן: פרייטאג סעפטעמבער 15, 2023 10:26 am א טעם אין יום טוב - ראש השנה תשפ"ד
דארפסט עס עפענען פאר די פובליק אז נישט קען מען עס נישט זעהן
אוועיטער
דער פאטעטע מייסטער
אידטיש שרייבער
פאוסטס: 917
זיך איינגעשריבן: פרייטאג יולי 14, 2023 2:32 pm
x 1224

Re: וועכנטליכע גליונות

פאוסט דורך דער פאטעטע מייסטער »

בן חיים האט געשריבן: פרייטאג סעפטעמבער 22, 2023 2:21 pm
דער פאטעטע מייסטער האט געשריבן: פרייטאג סעפטעמבער 15, 2023 10:26 am א טעם אין יום טוב - ראש השנה תשפ"ד
דארפסט עס עפענען פאר די פובליק אז נישט קען מען עס נישט זעהן
ניין די פראבלעם איז אז עס קומט פון jd media און ווי ס'קוקט מיר אויס נעמען זיי אראפ יעדע וואך די גליונות פון א וואך פארדעם
אונזערע באבע'ס פלעגן אלץ זאגן אז קארטאפל איז א גוט מאכל
בן חיים
אקטיווער באניצער
פאוסטס: 105
זיך איינגעשריבן: פרייטאג יולי 14, 2023 4:35 pm
x 156

Re: וועכנטליכע גליונות

פאוסט דורך בן חיים »

אבער די ערשטע איז נאך יא דא
אוועיטער
דער פאטעטע מייסטער
אידטיש שרייבער
פאוסטס: 917
זיך איינגעשריבן: פרייטאג יולי 14, 2023 2:32 pm
x 1224

Re: וועכנטליכע גליונות

פאוסט דורך דער פאטעטע מייסטער »

בן חיים האט געשריבן: דינסטאג סעפטעמבער 26, 2023 11:49 am אבער די ערשטע איז נאך יא דא
ווייל יענץ איז נישט פון jd media
אונזערע באבע'ס פלעגן אלץ זאגן אז קארטאפל איז א גוט מאכל
אוועיטער
שמח
אקטיווער שרייבער
פאוסטס: 2822
זיך איינגעשריבן: פרייטאג יולי 21, 2023 3:25 am
x 2903

Re: וועכנטליכע גליונות

פאוסט דורך שמח »

מאנסי מצילי אש
845.426.9111
מאטאווירט
אידטיש שרייבער
פאוסטס: 583
זיך איינגעשריבן: מאנטאג יולי 31, 2023 9:06 pm
x 754

Re: וועכנטליכע גליונות

פאוסט דורך מאטאווירט »

דער פאטעטע מייסטער האט געשריבן: מיטוואך סעפטעמבער 27, 2023 10:13 am
בן חיים האט געשריבן: דינסטאג סעפטעמבער 26, 2023 11:49 am אבער די ערשטע איז נאך יא דא
ווייל יענץ איז נישט פון jd media
אפשר לוינט ענדערש צו ברענגען אן אייגענעם לינק, אויב איז נישט שווער
פוילע מענטשן ארבעטן דאפעלט....

....און דאפעלטע מענטשן ארבעטן פויל.
שרייב פאוסט